„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładu poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup nowoczesnych maszyn mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej”

Informacja dostępna pod linkiem poniżej.  https://www.dropbox.com/s/tqjwfjhdf230rip/tablica%20przetworstwo%20AGRO-DANMIS.DOCX?dl=0