Konsorcjum-Grupa Producentów „Jakość Tradycja 2014-2020”  w skład, którego wchodzą: Lider: AGRO-DANMIS Gramowscy spółka jawna Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VITACORN” Sp. z o.o. Ul. Kołłątaja 24, 61-413 Poznań.

W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 17.03.2017 r., realizowanym przez “AGRO-DANMIS” Gramowscy Sp.J., Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny – reprezentant Konsorcjum Grupy Producentów ” Jakość Tradycja 2014-2020″, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Kompleksową realizację działań informacyjnych i promocyjnych zmierzających do zachęcenia konsumentów do nabywania produktów objętych systemem jakości, zgodnym ze specyfikacją i standardami systemu „JAKOŚĆ TRADYCJA”:

1. Ser twarogowy pełnotłusty z mleka koziego,

2. Kozi jogurt naturalny,

3. Ser sałatkowy FESTKOZ z mleka koziego,

4. Ser kozi twardy dojrzewający

5. Olej Rzepakowy z Wielkopolski

6. Olej z Pestek Dyni

Opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ ZAWARTY W ZAŁĄCZNIKACH DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 17.03.2017 ROKU:

• Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: PLAN FINANSOWY OPERACJI WRAZ Z ZESTAWIENIEM RZECZOWO-FINANSOWYM

• Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: HARMONOGRAM PLANOWANEJ OPERACJI

• Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego: Plan degustacji z towarem

• Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego: OPIS PROJEKTU

• Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego: OPIS ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ

• Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego: VITACORN – produkty na targi

• Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego: Umowa konsorcjum – Grupy producentów z dnia 20.10.2016

wybrana została oferta HANDS grupa reklamowa – HARD & SMART sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Komornickiej 27, 60-101 Poznań, która zaoferowała:

1. Cena netto 1.698.476,00 zł / cena brutto 2.089.125,48 zł

link do informacji o wyniku postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 17.03.2017 r.

https://www.dropbox.com/s/0st9l7wjdubbn8e/Informacja%20o%20wyniku%20post%C4%99powania%20ofertowego%20og%C5%82oszonego%20w%20dniu%2017.03.2017%20r.pdf?dl=0