Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Operacja pn. „Poszerzenie oferty produktowej zakładu poprzez zakup nowoczesnych maszyn przetwórstwa mleka koziego, rozbudowę i wyposażenie magazynu chłodniczego oraz doposażenie laboratorium”, mająca na celu poprawę konkurencyjności zakładu poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie procesu i produktu oraz podjęcie działań przeciwdziałających zmianom klimatu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OPIS OPERACJI
Gwałtowny rozwój rynku mleka koziego w Polsce oraz za granicą spowodował konieczność zmodernizowania i rozbudowania istniejącego zakładu w celu zapewnienia właściwych warunków dla dalszej produkcji wyrobów. Celem realizowanej inwestycji jest zmiana procesów technologicznych oraz uzupełnienie ciągów technologicznych w odpowiednie maszynę wydatnie zwiększając moce przerobowe zakładu oraz poprawiające jakość i parametry produkowanych wyrobów.
W ramach uzupełnienia/modyfikacji procesów dodane zostaną:
1. Proces dozowania i pakowania produktów – zwiększenie wydajności procesu pakowania i dostosowania gramatury i opakowań do oczekiwania klientów poprzez zakup:
– nadziewarka i klipsownica do produkcji sera topionego lub twarogu z przeznaczeniem na produkt plastrowany.
– owijarka do palet typu EURO
2. Proces napowietrzania produktów mleczarskich (serków, masła jogurtów) poprzez zakup. zestawu do napowietrzania produktów mleczarskich (serków i jogurtów) o wydajności produkcji od 600 do 1000 kg/godz.
3. Zmiana procesu produkcji jogurtów poprzez zastosowanie wymiennik ciepła do aktywizacji kultur bakteryjnych w procesie produkcji jogurtów współpracujący z pakowaczką jogurtów o wydajności 4800 szt./godz.
4. Zastosowanie procesu termizacji – termizator o pojemności 120l z grzanym płaszczem i wtryskiem pary pozwoli na zredukowanie flory bakteryjnej mleka, a w szczególności bakterii psychrofilnych.
5. Zmiana procesu produkcji sera twardego typu edamski i sera typu feta poprzez zakup i zastosowanie Zestawu do produkcji sera twardego typu edamski, sera typu feta, sera twarogowego i sera typu salami wraz z wdrożeniem technologii.
6. Rozbudowa instalacji myjących poprzez zakup CIP 1 torowy w pełni zautomatyzowany, 4 zbiornikowy o pojemności zbiorników: 3 zbiorniki po 1000l; 1 zbiornik 600l.
7. Zwiększenie możliwości magazynowych poprzez budowę nowego magazynu chłodniczego i jego wyposażenie w układy chłodzące oraz systemy regałowe.
Ponadto w wyniku realizacji inwestycji doposażone zostanie laboratorium, znacznie rozszerzające możliwość sprawnego badania zarówno surowca jak i wytwarzanych produktów i uzyskiwania wyników uznawanych przez kontrahentów. W ramach wyposażenia laboratorium zakupione zostaną:

– Urządzenie do oznaczana wody, tłuszczu, białka, suchej masy i suchej masy beztłuszczowej w wybranych produktach mleczarskich – skróci czas oczekiwania na wyniki z laboratorium zewnętrznego, ułatwi szybka ocenę produktu i pozwoli na wyregulowanie parametrów zgodnie z wartościami podanymi na opakowaniu;
– Aparat do analizy składu mleka, śmietanki i serwatki – skróci czas oczekiwania na wyniki z laboratorium zewnętrznego, ułatwi szybka ocenę surowca;
– Łaźnia wodna – niezbędna do badań laboratoryjnych w celu rozpuszczenia gotowego produktu w probówce z alkoholem i kwasami;
– Palnik gazowy – do poboru wymazów środowiskowych;
PLANOWANE/PRZEWIDYWANE WYNIKI OPERACJI/ EFEKTY:
1. Ochrona środowiska
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII.
WYKORZYSTANIE OZE
2. Innowacyjność
INNOWACYJNOŚĆ PROCESU
A. Nadziewarka i klipsownica do produkcji sera topionego lub twarogu z przeznaczeniem na produkt plastrowany
B. Wymiennik ciepła do aktywizacji kultur bakteryjnych w procesie produkcji jogurtów współpracujący z pakowaczką jogurtów o wydajności 4800 szt./godz.
C. Oprogramowanie służące do zarządzania przedsiębiorstwem
D. Wyposażenie laboratorium
INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU
A. Zestaw do napowietrzania produktów mleczarskich (serków i jogurtów) o wydajności produkcji od 600 do 1000 kg/godz.
B. Nadziewarka i klipsownica do produkcji sera topionego lub twarogu z przeznaczeniem na produkt plastrowany
Realizowana inwestycja pozostaje w zgodzie z następującym celem szczegółowym:
1. Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
Realizowany przez przedsiębiorstwo AGRO-DANMIS projekt ma na celu zwiększenie wydajności zakładu przetwórczego. W ramach działalności spółka przetwarza podstawowe produkty rolne jakimi są mleko kozie i mleko krowie, wytwarzając z nich szeroką gamę wysoce przetworzonych produktów (jogurtów, serów, słodyczy) oraz mleka UHT i mleka w proszku. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę konkurencyjności spółki AGRO-DANMIS oraz współpracujących z nią producentów rolnych – uzyskają możliwość zwiększenia produkcji.”