„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładu poprzez zakup nowoczesnej maszyny do ultrafiltracji mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.