W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 30.05.2018 r. realizowanym przez AGRO-DANMIS Gramowscy spółka jawna, Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę Kompletnej linii do produkcji serków twarogowych z mleka koziego z wykorzystaniem technologii membranowych (P&F) o wydajności 3500l/h, wybrana została oferta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „A-Lima-Bis” Sp. z o.o. ul. 27 grudnia 5 63-000 ŚRODA WLKP. data wpływu oferty: 12/06/2018

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „A-Lima-Bis” Sp. z o.o. data wpłynięcia: 12.06.2018 – cena oferty: wartość netto 2.350.000 ,00 PLN wartość brutto 2.890.000,00 PLN – czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: natychmiastowy – okres gwarancji: 24 miesięcy

2. FB-MONT A.Fułek Sp. komandytowa – data wpłynięcia: 12.06.2018 – cena oferty: wartość netto 2.461.500 ,00 PLN wartość brutto 3.027.645,00 PLN – czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 48h – okres gwarancji: 12 miesięcy

3. GEA Process Engineering Sp. z o.o. – data wpłynięcia: 12.06.2018 – cena oferty: wartość netto 3.733.489,00 PLN wartość brutto 4.592.192,00 PLN – czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 48h – okres gwarancji: 24 miesięcy

4. PHIMAR Polska Sp. z o.o. – data wpłynięcia: 13.06.2018 – cena oferty: wartość netto 2.126.900 ,00 PLN wartość brutto 2.616.087,00 PLN – czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: natychmiastowy – okres gwarancji: 12 miesięcy

Wszystkie oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie. Oferenci nr 3 i nr 4 nie podali informacji na temat posiadania ważynych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, przez wszystkich pracowników wykonawców i/lub podwykonawców, którzy będą pracować na terenie produkcyjnego. Oferent nr 3 nie dołączył oświadczenia, że w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowali obrót średnioroczny w zakresie robót zgodnym co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie a) tj. budowa infrastruktury i wyposażenie obiektów produkcji mleczarskiej, o wartości co najmniej 2.000.000 PLN.