PROGRAM KONFERENCJI

25-26.10.2019 w Wągrowcu

13:00-14:30 – Wizyta w AGRO-DANMIS w Bukowcu

14:30-15:00 – Przejazd do Wągrowca

15:00- 16:00 – Obiad i zakwaterowanie

 

16:15 – 16:25 – Powitanie uczestników konferencji – prezes Maciej Gramowski

16:25- 16:30 –  Projekt badawczo-rozwojowy „Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków” wprowadzenie w zagadnienie – lider konsorcjum prof. dr hab. Jan Pikul

16:30-16:45 – Prezentacja zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych wraz z harmonogramem ich realizacji – dr inż. Romualda Danków

16:45-17:30 – Referowanie wyników  prac badawczych uzyskanych w pierwszym roku realizacji projektu (październik 2018 – wrzesień 2019) – IWNiRZ

  • dr. hab. Waldemar Buchwald: „Kierunki rozwoju zielarstwa w kontekście produkcji pasz.”
  • dr hab. Przemysław Mikołajczak: „Analiza fitochemiczna składników roślinnych tworzących mieszanki ziołowe.”
  • dr inż. Joanna Foksowicz-Flaczyk”Wpływ roślin zielarskich na mikrobiotę jelitową kóz mlecznych.”

17:30- 17:45 – PRZERWA NA KAWĘ I HERBATĘ

17:45 – 18:00 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  • dr hab. Jacek Wójtowski: „Ocena wpływu zadawanych suplementów ziołowych na poziom użytkowości mlecznej, skład mleka i status zdrowotny zwierząt”

18:00 – 18:10 – GrupaProducentówMleka “”DANMIS”

  • mgr inż. Tomasz Maślanka, mgr inż. Tadeusz Dałkowski (referuje prof. dr hab. Jacek Wójtowski): „Żywienie kóz mlecznych w oparciu o pasze białkowe i suplementy ziołowe”- 10 mi

18:10-18:20 – Informacje nt. działań promocyjnych projektu – kierownik zarz

ądzający projektem – specjalista ds. zarządzania i marketingu mgr Maria Nyderek

 

18:20 – 18: 50 – DYSKUSJA

18:50- 19:00 – PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE OBRAD