WYBRANY WYKONAWCA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„A-Lima-Bis” Sp. z o.o.
ul. 27 grudnia 5
63-000 ŚRODA WLKP.
data wpływu oferty: 12/06/2018

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„A-Lima-Bis” Sp. z o.o.
data wpłynięcia: 12.06.2018
– cena oferty: wartość netto 2.350.000 ,00 PLN
wartość brutto 2.890.500,00 PLN
– czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 3h
– okres gwarancji: 24 miesięcy

2.  FB-MONT A.Fułek Sp. komandytowa
– data wpłynięcia: 12.06.2018
– cena oferty: wartość netto 2.461.500 ,00 PLN
wartość brutto 3.027.645,00 PLN
– czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 48h
– okres gwarancji: 12 miesięcy

3. GEA Process Engineering Sp. z o.o.
– data wpłynięcia: 12.06.2018
– cena oferty: wartość netto 3.762.553,52PLN
wartość brutto 4.627.940,83 PLN
– czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 48h
– okres gwarancji: 24 miesięcy

4. PHIMAR Polska Sp. z o.o.
– data wpłynięcia: 13.06.2018
– cena oferty: wartość netto 2.126.900 ,00 PLN
wartość brutto 2.616.087,00 PLN
– czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 48h
– okres gwarancji: 36 miesięcy  
– okres gwarancji na membrany: 12 miesięcy

Oferty odrzucone

  1. GEA Process Engineering Sp. z o.o.
  2. PHIMAR Polska Sp. z o.o.

Oferent GEA Process Engineering Sp. z o.o. nie podał informacji na temat posiadania ważnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, przez wszystkich pracowników wykonawców i/lub podwykonawców, którzy będą pracować na terenie produkcyjnego oraz nie dołączył oświadczenia, że w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowali obrót średnioroczny w zakresie robót zgodnym co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie a) tj. budowa infrastruktury i wyposażenie obiektów produkcji mleczarskiej, o wartości co najmniej 2.000.000 PLN.

Oferent PHIMAR Polska Sp. z o.o. nie podał informacji na temat posiadania ważnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, przez wszystkich pracowników wykonawców i/lub podwykonawców, którzy będą pracować na terenie produkcyjnego.


Wszystkie oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie. Oferty odpowiadały treści zapytania ofertowego. Oferty zawierały wszystkie wymagane informacje.

Oferenci nr 3 i nr 4 nie podali informacji na temat posiadania ważnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, przez wszystkich pracowników wykonawców i/lub podwykonawców, którzy będą pracować na terenie produkcyjnego

Oferent nr 3 nie dołączył oświadczenia, że w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowali obrót średnioroczny w zakresie robót zgodnym co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie a) tj. budowa infrastruktury i wyposażenie obiektów produkcji mleczarskiej, o wartości co najmniej 2.000.000 PLN.