„AGRO-DANMIS” Gramowscy Sp.J., Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny – reprezentant Konsorcjum
Grupy Producentów ” Jakość Tradycja 2014-2020″, które realizuje w ramach poddziałania 3.2
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku
wewnętrznym, projekt pn. „Zdrowie i Tradycja z Wielkopolski. Poznaj wyjątkowe produkty z mleka
koziego i olei tłoczonych na zimno. Promocja produktów (środków spożywczych) wytwarzanych
przez członków konsorcjum zgodnie z specyfikacją i standardami systemu ”JAKOŚĆ TRADYCJA”
(kozi jogurt naturalny, ser kozi twardy dojrzewający, kozi ser twardy wędzony dojrzewający, kozi
twaróg wiejski, ser sałatkowy Festkoz z mleka koziego, olej rzepakowy z Wielkopolski, olej z pestek
dyni)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaprasza do składania
ofert.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Kompleksową realizację działań informacyjnych i promocyjnych zmierzających do zachęcenia
konsumentów do nabywania produktów objętych systemem jakości, zgodnym ze specyfikacją i
standardami systemu „JAKOŚĆ TRADYCJA”:
1. Ser sałatkowy FESTKOZ z mleka koziego,
2. Kozi twaróg wiejski,
3. Kozi ser twardy wędzony dojrzewający,
4. Ser kozi twardy dojrzewający,
5. Kozi jogurt naturalny,
6. Olej Rzepakowy z Wielkopolski
7. Olej z Pestek Dyni

_______________________________________

Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert

Zapytanie Ofertowe Danmis JAKOŚĆ TRADYCJA – załącznik

_______________________________________

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: Zestawienie rzeczowo-finansowe

Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe

_______________________________________

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: Harmonogram planowanej operacji

Załącznik nr 2 Harmonogram planowanej operacji

_______________________________________

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego: Opis projektu

Załącznik nr 3 Opis projektu

_______________________________________

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tadeusz
Dałkowski tel. 67 2844 652, e-mail: t.dalkowski@danmis.com.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2020r.

W celu zapoznania się z załącznikami, prosimy o kliknięcie w wyróżnione kolorem zielony opisy poszczególnych załączników.