ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE MASZYN I URZĄDZEŃ DO INNOWACYJNEJ, PROTOTYPOWEJ LINII DO PRODUKCJI WYROBÓW Z MLEKA KOZIEGO WYPRODUKOWANYCH W OPARCIU O KRAJOWE ŹRÓDŁA PASZY BIAŁKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ROŚLINNYCH SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH I NATURALNYCH PROBIOTYKÓW, NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PRAC ROZWOJOWYCH.

Więcej informacji na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170902